republika sjeverna makedonija

INTERVJU/ Kiril Karanfilov: Dok se svijest o trošenju javnog novca ne podigne, ne možemo ići dalje

Suočavamo se s manje-više istim problemima, možda je to zbog sličnog mentaliteta koji koliko nam pomaže toliko i odmaže u nekim suštinskim poimanjima javnih nabavki

Razgovarala: Azra Islamagić-Mulahmetović

Časopis “Javne nabavke” (maj 2019)

Među gostima Sarajeva povodom održavanja Međunarodne konferencije o organizaciji i radu tijela za razmatranje žalbi bio je i Kiril Karanfilov, predsjednik Državne komisije za žalbe za javne nabavke Republike Sjeverne Makedonije. Ovu odgovornost preuzeo je nedavno, baš kao što je nedavno i njegova zemlja dobila novi Zakon o javnim nabavkama.

Na početku razgovora za časopis „Javne nabavke“, koji smo, podrazumijeva se, počeli komentarom na proteklu Međunarodnu konferenciju, Karanfilov priznaje da se Državna komisija kojom predsjedava suočava s velikim izazovom s obzirom na zakonske promjene koje su stupile na snagu početkom aprila.

Izazovi su pred nama

 • Polovinom aprila bili ste učesnik dvodnevne Međunarodne konferencije o organizaciji i radu tijela za razmatranje žalbi u Sarajevu. Bila je to prilika za razmjenu iskustava i connecting, kakav ste dojam stekli?

Konferencije ovog tipa su od velikog značaja za sve nas koji radimo u regionu. Prava je prilika da se razmijeni iskustvo i mišljenje o tome gdje smo, šta radimo i kako da podržimo jedni druge. Evidentno je, a to ste mogli primijetiti tokom konferencije, da većina nas ima neku ustaljenu praksu, ali pitanje je da li je ta praska barem malo u pravcu kojim smo krenuli, a to je put ka Evropskoj uniji.

Suočavamo se s manje-više istim ili sličnim problemima, možda je to zbog sličnog mentaliteta koji koliko nam pomaže u različitim situacijama toliko i odmaže u nekim suštinskim poimanjima javnih nabavki. Mislim da imamo još dosta posla da bismo shvatili suštinu stvari koje se odnose na cjelokupni sistem javnih nabavki i da bismo ga doživjeli kao instrument za postizanje viših ciljeva kao što su održivost, zelene i socijalne nabavke. No, izazovi su pred nama i treba raditi na tome.

 • Tokom izlaganja istakli ste da je novi Zakon o javnim nabavkama u Republici Sjevernoj Makedoniji stupio na snagu 1. aprila. U odnosu na stari, koje novine sadrži?

Novi ZJN u Republici Sjevernoj Makedoniji za one koji rade malo duže u javnim nabavkama i nije neka nova priča, s tim što se vraćaju neki koncepti koje smo napustili u periodu od 2008. do 2018. Bitno je napomenuti da je i ZJN iz 2008. bio visoko usaglašen s direktivama iz 2004. godine, ali češće intervencije koje su se dešavale u proteklom period dovele su do velikog odstupanja od evropskog acquisa u oblasti javnih nabavki. Jedna od značajnijih izmjena jeste ta što se vraća ekonomski najpovoljnija ponuda kao kriterij za dodjelu ugovora za javne nabavke, koji se ranije koristio samo u izuzetnim situacijama.

Također, više ne postoji obaveza da se svi postupci dodjele ugovora o javnoj nabavci završe e-Aukcijom za koju se pokazalo da nije primjenjiva u 100% slučajeva, kao što je bilo u prethodnom zakonskom rješenju. Sada ugovorni organi imaju veliku slobodu u modeliranju svojih postupaka. U suštini, sami odlučuju šta će primijeniti, naravno u okviru ZJN.

Stari ZJN je bio opterećen mnogim ad hoc rješenjima koja su trebala biti predmet regulisanja posebnim materijalnim propisima (građevina, farmacija, zdravstvo, IT industrija itd…).

 • Kažete da je ovaj dokument u potpunosti u skladu s direktivama EU od 2014. godine i prati sve promjene i trendove na nivou EU. Ipak, u Vašem izlaganju mogla se osjetiti određena doza bojazni kada je u pitanju primjena novog zakona. Smatrate da će to biti veliki izazov sa stanovišta prakse?

Naravno da će biti određenih izazova u primjeni novog ZJN u praksi. Svi smo na određeni način skeptični kada se uspostavlja primjena novih odredbi i mijenjanje već ustanovljene prakse, bez razlike je li ona dobra ili loša. Očigledno je da se treba mnogo raditi na promociji novog koncepta zakona, jer to je nešto što već funkcionira u praksi EU i ima dosta uspješnih primjera i priča. Najvažnije je da shvatimo svi da javne nabavke nisu cilj same sebi, odnosno da preko trošenja javnih sredstava možemo postići viši cilj – stimulirati konkurenciju, povećati učešće malih i srednjih preduzeća, učiniti mnogo na zaštiti životne sredine, potaknuti inovacije, podržati socijalnu inkluziju ranjivih kategorija građana itd.

 • Dakle, Republika Sjeverna Makedonija je, ipak, napravila veliki korak ka održivim javnim nabavkama, posebno kada govorimo o ekonomski najpovoljnijoj ponudi za dodjelu ugovora. U praksi, u Bosni i Hercegovini još je dominantna najniža cijena.

Bit će to dugačak proces. Ne očekujem da se slika promijeni preko noći, da većina ugovornih organa promijeni svoje razmišljanje i stavove tako brzo i da počnu koristiti ekonomski najpovoljniju ponudu kao jedinstveni kriterij za dodjelu ugovora javne nabavke. Teško da će do kraja 2019. godine biti nekih drastičnih promjena. Još nisu objavljeni podzakonski akti o metodologiji za proračunavanja kriterija u bodovima.

Ali, moramo biti svjesni da ovo ne treba biti samo mrtvo slovo na papiru. Ne bi trebalo da mislimo da je sve uredu ako imamo Zakon usaglašen sa EU direktivama, ali opet da idemo s najnižom cijenom. Većina zemalja Balkana su zemlje kandidati za pristupanje EU, trebamo biti svjesni da nas monitoriraju u Zaglavlju 5. koje se tiče javnih nabavki i pitanje je da li će neko nakon nekoliko godina progledati kroz prste kada vidi da se ništa nije promijenilo u praksi s aspekta dodjele ugovora javne nabavke, a na papiru smo isti kao većina članica EU, odnosno 100% usaglašeni s direktivama.

Ima tu dosta prostora za zloupotrebe, bez razlike da li je to tendenciozno ili zbog nedostatka znanja, s aspekta diskriminisanih kriterija, ograničavanja konkurencija, i zbog toga će uloga Državne komisije biti od suštinskog značaja u sprečavanju tih namjera i tendencija.

Daleko od suštine

 • Šta biste naveli kao glavne probleme u procesu javnih nabavki u Vašoj zemlji. Da li je to korupcija, nedovoljno obrazovanje službenika za javne nabavke, nedostatak svijesti o potrošnji javnog novca…?

Ima tu svega, ali moje je mišljenje da je glavni problem nedostatak svijesti o javnoj potrošnji novca. Sve dok se nivo svijesti i shvaćanja ne podigne na potreban nivo i dok se ne shvati da putem javnih nabavki trošimo javni novac, ne možemo očekivati da ćemo postići značajne rezultate i napraviti korak dalje. Sve dok imamo ličnosti čije je prvo pitanje po preuzimanju funkcije „koliko imamo novca za potrošnju“ za restorane i nabavku novih automobila, daleko smo od suštine.

Zato ponavljam, mora se raditi ne samo na usaglašavanju legislative nego i na promjeni svijesti i shvatanja, poimanja javnih nabavki. Građenje dobre prakse je nešto što nedostaje svima u regionu, svaka čast izuzecima, ali većina je zaglavljena u birokratiji i formalnom provođenju postupka o dodjeli ugovora javnih nabavki.

 • Kao i BiH, i Republici Sjevernoj Makedoniji očigledno nedostaje znanja, iskustva i volje u ugovornim organima. Kako riješiti taj problem, postoji li strategija koja se slijedi u vezi s tim pitanjem?

Zasad ne vidim neki suštinski preokret. Strategija ima puno, ali na kraju dana, ako mi ne znamo da izmjerimo krajnji efekt svega toga i da dobijemo neku analizu koja se može upotrijebiti za postizanje višeg cilja, ne možemo reći da smo nešto postigli. Ne mogu reći da nema ljudi i znanja u BiH i Sjevernoj Makedoniji, možda taj kadrovski potencijal nije na pravom mjestu i nije na poziciji da utječe na politiku javnih nabavki. Bilo je dosta projekata finansiranih od EU, u koje je uložen novac da se educira kritična masa koja može dati svoj doprinos u cijeloj ovoj priči, ali drugo je pitanje koliko su oni svi angažovani nakon toga u svojim zemljama.

Evidentno je da nakon svih ovih godina stojimo u mjestu u oblasti javnih nabavki. Većina zemalja razvija priču o e-Nabavkama i to je dobro, ali moramo shvatiti da su e-Nabavke samo jedan alat, segment i samo dio cijelog procesa te da, pored toga, postoje druge bitne stvari koje zanemarujemo.

 • Primjećujemo da se mnogo toga radi i na unapređenju elektronskih nabavki. Novitet je e-Žalba, kažite nam šta je do sada implementirano, a šta je u realizaciji?

Sa e-Žalbom se zaokružuje sav taj proces elektronskog postupka za dodjelu ugovora o javnoj nabavci (e-notice, e-tender, e-submission, e-appeal). Ideja je da na jednom mjestu bude dostupno sve, cjelokupan postupak, do dodjele ugovora o javnoj nabavci.

Elektronskim ponudama povećava se transparentnost, jer su nakon donošenja odluke za dodjelu ugovora za konkretnu javnu nabavku svi dokumenti datog postupka dostupni u roku za podnošenje žalbe svih ponuđača koji su podnijeli ponudu (svako ko je podnio ponudu u konkretnom postupku, kada počne da teče rok za žalbu, ima pristup kompletnoj dokumentaciji iz tog postupka, počevši od odluke o javnoj nabavci, izvještaju o evaluaciji ponude, ponude drugih ponuđača, cijene, dokumentacije i svega ostaloga).

Još je rano da se priča o tome koje ćemo imati efekte e-Žalbe, može se povećati ili smanjiti broj žalbi, ali je sve dostupno javnosti. Od početka primjene novog zakona, to jeste od 1. aprila ove godine do momenta ovog intervjua (kraj aprila, op.a.) nema još nijedne e-Žalbe, što je rijetkost da u roku od mjesec dana nije zabilježen nijedan postupak. I dalje stižu žalbe po starim odredbama zakona, jer su svi žurili da objave većinu postupaka po starim odredbama zakona, odnosno prije 1. aprila.

 • Vaše iskustvo u javnim nabavkama je veoma bogato i traje već 15 godina. Donedavno ste bili službenik Biroa za javne nabavke, gdje ste bili involvirani u većinu procesa. Sada ste predsjednik Državne komisije za žalbe za javne nabavke. Molimo Vas, povucite paralelu između ove dvije funkcije?

Agencija za javne nabavke i Državna komisija javnih nabavki su dvije najvažnije institucije u sistemu javnih nabavki. Agencija je, putem Ministarstva finansija, nosilac ZJN-a i jedina institucija koja kreira politiku javnih nabavki. Posao u Agenciji je kreativniji, nije vezan za odlučivanje i rokove, sloboda je veća.

Državna komisija je nešto drugo, mi smo korektiv politike i odluke ugovornih organa, utvrđujemo da li je postupak zakonit i brinemo se za pravilnu primjenu odredbi zakona. Direktno primjenjujemo odredbe Zakona o javnim nabavkama zajedno s ugovornim organima. Uloga Državne komisije često zna biti nezahvalna, ali mi smo otvoreni za saradnju i konsultacije u toku cijelog procesa nabavke.

Jačanje povjerenja ponuđača

 • Predstavite nam ukratko rad Državne komisije za žalbe za javne nabavke. S kojim brojem žalbi se susreće, u kojem vremenskom roku se žalbe rješavaju, kolika je novčana naknada?

Državna komisija za žalbe za javne nabavke je nezavisno tijelo koje za svoj rad odgovara Skupštini Republike Sjeverne Makedonije. Sastoji se od četiri člana i predsjednika Komisije, što znači ukupno pet funkcionera s mandatom od pet godina. Nadležnost Komisije je uobičajena, kao i većini ovih tijela u regionu, a to je da odlučuje o zakonitosti postupaka o dodjeli ugovora o javnim nabavkama i postupcima o dodjeli ugovora o koncesijama javnih radova i usluga i javno-privatnih partnerstava.

Prema službenim podacima, Državna komisija za žalbe za javne nabavke tokom 2018. godine zaprimila je 737 predmeta s istim brojem žalbi, od čega je 13 predmeta iz 2017. godine (predmeti koji nisu kompletirani dokumentacijom jer su žalbe uložene). Spomenuti predmeti zaprimljeni su krajem decembra 2017. godine, dok je rok za dostavljanje dokumentacije od ugovornog organa (pet dana od dana prijema žalbe) istekao početkom 2018. godine.

Od ukupno 737 predmeta za rad u 2018. godini, riješeno je 715 predmeta s istim brojem žalbi, dok su neriješeni predmeti zbog nepotpune dokumentacije preneseni u 2019. godinu, a čine 22 predmeta s ukupno 22 žalbe.

Вкупно предмети Решени предмети Нерешени предмети
737 715 22
100% 97,01% 2,99%

Zbog nepotpune dokumentacije u 2018. godini ostala su 22 neriješena predmeta.

Poređenje za 2015, 2016, 2017. i 2018. godinu

  Вкупно примени предмети Решени предмети Нерешени предмети
2015. година 626 610 16
% 100% 97,44% 2,56%
2016. година 623 606 17
% 100% 97,27% 2,73%
2017. година 561 548 13
% 100% 97,68% 2,32%
2018. година 737 715 22
% 100% 97,01% 2,99%

Usporedbom podataka o broju primljenih i obrađenih predmeta u 2015, 2016, 2017. i 2018. godini, utvrđeno je povećanje broja predmeta pred Državnom komisijom za žalbe za javne nabavke. Mišljenje Komisije jeste da je tome razlog povećanje transparentnosti, dosljedne usklađenosti sa zakonskim odredbama u donošenju odluka Državne komisije za žalbe za javne nabavke, što zapravo jača povjerenje ponuđača i ugovornih organa u pogledu donesenih odluka.

Prosječni broj riješenih stavki mjesečno

Вкупно решени предмети во 2018 година Просек на решени предмети по месеци (12)
                                 715                                  59,58

Poređenje mjesečno riješenih stavki za 2015, 2016, 2017. i 2018.

    Вкупно решени предмети     Просек на решени предмети по месеци (12)
  2015. година   610   50,83
  2016. година   606   50,50
  2017. година   548   45,67
  2018. година   715   59,58

Za 2019. ne može se predvidjeti niti broj žalbi niti da li će se njihova tendencija kretati putanjom povećanja ili smanjenja.

Važno je naglasiti da je naknada za pokretanje žalbenog postupka drastično smanjenja, tako da se sa stupanjem na snagu novog Zakona o javnim nabavkama tarife kreću u rasponu od 50 do 200 eura.

 • Za Vas, kao pravnika, funkcija predsjednika Državne komisije sigurno je veliki izazov. Kako namjeravate iskoristiti mandat?

Moja ideja je da se povećaju uloga i vidljivost Državne komisije za žalbe za javne nabavke u čitavom procesu javnih nabavki. Najčešće, mi smo dežurni krivac na kraju postupka o dodjeli ugovora javne nabavke. Potrudit ćemo se da kao Komisija  promijenimo tu percepciju i budemo most između ugovornih organa i ponuđača. Previše smo opterećeni formalizmom tokom cijelog postupka, a zanemarujemo suštinu javnih nabavki. 

 • Privedimo kraju razgovor porukom koja se odnosi i na Sjevernu Makedoniju i na BiH, šta biste kazali u ovom trenutku ugovornim organima, ponuđačima, institucionalnim vođama javnih nabavki – šta nas spaja, kojem dobru da težimo?  

Moramo raditi više na praksi. Mi još stvaramo praksu i ne možemo reći da imamo kojekakvih rezultata. Lično se zalažem da se ne prihvataju gotova rješenja. Smatram da trebamo prilagoditi svoje sisteme realnoj situaciji tržišnih uslova. To su veoma specifične situacije. Moramo biti oprezni prema tome koliko naših ponuđača je spremno da odgovori na nove uslove i politike koje želimo stimulirati preko javnih nabavki.

Nije cilj da se preko promovisanja jednog koncepta ograniči konkurencija i da se eliminiše većina potencijalnih ponuđača. Neophodno je da se gradi partnerski odnos između ponuđača i ugovornih organa te da se zajedno stvori i uradi dobra praksa. Bit će veliki izazov da se odradi taj preokret, od sadašnje primjene najniže cijene prema ekonomski najpovoljnijoj ponudi. Sve dok to bude realno i objektivno, mislim da smo na dobrom putu. 

propisi javne nabavke

INTERVJU / Mersad Mujević, donedavni direktor Uprave za javne nabavke Crne Gore

Propisi, i ako imaju propuste, ipak ne predstavljaju glavni problem javnih nabavki

 

 Nekoliko je pokazatelja da postoji mnogo prostora za poboljšanje konkurencije, povjerenja, partnerstva, zajedničkih nastupa na EU tržištu, ali, zaista, da bi se to učinilo vidljivim, moramo svi čistiti slabosti, kaže Mujević

 Razgovarala: Azra Islamagić-Mulahmetović

(Časopis “Javne nabavke”, feb.2019.)

 Krajem 2018. godine Vlada Crne Gore donijela je odluku o ukidanju Uprave za javne nabavke, a njene nadležnosti stavljene su pod okrilje Ministarstva finansija. Ova odluka izazvala je brojne polemike, no stav Vlade ostao je nepromijenjen. Spomenute promjene svakako jesu tema ovog intervjua, ali ne i jedino o čemu smo razgovarali s prof. dr. Mersadom Mujevićem, donedavnim direktorom Uprave za javne nabavke Crne Gore, koji je stupanjem Odluke na snagu ostao bez funkcije.

Iako državnim granicama razgraničeni, ugovorni organi i ponuđači u cijelom regionu susreću se s manje-više sličnim problemima koje je potrebno rješavati sistemski, temeljito i, na koncu, vrlo marljivo. Za razliku od BiH, koja je prilično napredovala u segmentu elektronskih javnih nabavki, Crna Gora učinila je tek prve korake kada je riječ o tom pitanju. S druge strane, uočit ćete i neka pitanja koja su u tamošnjem sistemu možda bolje riješena u odnosu na aktuelne zakonske propise, a shodno tome i praksu u BiH.

Dakle, o svemu pomalo razgovarali smo s Mujevićem, izuzetnim stručnjakom i velikim prijateljem BiH, za koju je posebno vezan još od studentskih dana.

Rad državne uprave

 • Za početak, da pojasnimo. Do kakve je institucionalne promjene nedavno došlo u Crnoj Gori kada je u pitanju Uprava za javne nabavke?

“Na osnovu Zakona o državnoj upravi, Vlada Crne Gore je na sjednici od 13. decembra 2018. donijela Uredbu o organizaciji i načinu rada državne uprave. Ovom uredbom osnivaju se ministarstva i organi uprave, utvrđuju upravne oblasti za koje se organi državne uprave osnivaju, kao i organizacija i način rada državne uprave, te uređuju druga pitanja od značaja za njenu organizaciju i rad.

Ovom uredbom status samostalnog pravnog lica gubi Uprava za javne nabavke i sve poslove iz njene nadležnosti preuzima Ministarstvo finansija. Danom stupanja na snagu ove uredbe (31.12.2018) preuzima i državne službenike i namještenike koji su vršili preuzete poslove, opremu i službenu dokumentaciju. Sve u svemu, bez jasnog obrazloženja, uz odsutnost stručne rasprave i bez uporedne prakse”.

 • U čemu se ogleda opravdanost odluke Vlade, odnosno koja su realna pozitivna očekivanje od spomenute promjene?

“Ne postoji, barem meni, poznata uporedna praksa u regionu, u Evropskoj uniji, koja bi mogla opravdati prijedlog Ministarstva javne uprave na način da ukida jedan organ uredbama, a da je taj isti organ konstituisan zakonom. Možda postoji takva analiza, međutim, o tome nisu sudile javnost i struka. Ovo je teško i objašnjivo ako uzmemo u obzir da je Uprava za javne nabavke predvodnica u regionu EU integracije u pogledu ispunjavanja obaveza iz Poglavlja 5. Javne nabavke, da smo na samom kraju usvajanja novog Zakona o javnim nabavkama i već nekoliko mjeseci se realizuje važan projekt uvođenja elektronskih javnih nabavki…

Sve to, kao i mnoge druge aktivnosti, ovaj tim od 21 službenika vodio je veoma kvalitetno, što jasno pokazuje konsenzus mnogih domaćih i međunarodnih stručnjaka i njihovih izvještaja. Nadam se da ovaj „izum“ našeg Ministarstva javne uprave neće postati pravilo”.

 • Već sada teško je napraviti slijed pitanja, možda da krenemo od Prijedloga/Nacrta izmjene Zakona o javnim nabavkama koji se istovremeno dešava i u BiH. Kakvo je zakonsko rješenje javnih nabavki imala Crna Gora, a kakvo bi mogla dobiti?

“Crna Gora sve do posljednjih izmjena iz 2017. godine je bila ocijenjena u izvještajima EK kao zemlja s umjerenim napretkom. Usvajanjem izmjena iz 2017. godine EK jasno ukazuje i ističe, između ostalog, „...izmjene Zakona o javnim nabavkama iz juna 2017. godine predstavljaju nazadovanje u pogledu pravnog usklađivanja…“

Ovakva konstatacija dala je Crnoj Gori krila da hitno krene u usklađivanje i izradu novog Zakona o javnim nabavkama koji je Vlada planirala da usvoji do kraja prvog kvartala 2019. godine, s direktivama EK iz 2014. godine.

Usklađenost zakonodavnog okvira u oblasti javnih nabavki u Crnoj Gori s pravnom tekovinom EU od izuzetnog je značaja ne samo zbog potrebe da postupci javnih nabavki, koji predstavljaju vrlo stručne i složene postupke, budu zakoniti, usklađeni s načelima javnih nabavki, i u tom smislu transparentni, efektivni, da omogućavaju efektivno tržišno nadmetanje privrednih subjekata, da omogućavaju jednak tretman svih zainteresovanih privrednih subjekata, bez diskriminacije, naročito malih i srednjih preduzetnika, već dodatno i zbog činjenice da se ista pravila javnih nabavki primjenjuju u slučaju provođenja projekata finansiranih iz evropskih strukturnih investicionih fondova i dr”.

 • U odnosu na zemlje regiona, kako biste ocijenili sistem javnih nabavki Crne Gore i njene zakonske propise?

“Kao što sam već kazao, sve do pomenutih izmjena ZJN, a u skladu sa Strategijom razvoja sistema javnih nabavki u Crnoj Gori, sistem javnih nabavki, uz manje poteškoće i na strani naručilaca i na strani ponuđača, dosta je kvalitetno funkcionisao. Doduše, za taj kvalitet treba da se potrude obje strane. Da bi se napravio iskorak iz začaranog kruga o tome je li zakon dobar ili loš, napor mora da napravi i poslovni sektor i da jasno izrazi namjeru, a potom i da demonstrira viši nivo integriteta u javnim nabavkama.

Poslovnom sektoru će biti jednostavnije da napravi ovaj iskorak u nekoj vrsti koalicije koja bi omogućila da se inicijativa ne identifikuje s jednom ili nekoliko kompanija koje bi mogle da snose negativne posljedice ovakvog djelovanja.

Propisi, i ako imaju propuste i ne pružaju idealno štivo, ipak ne predstavljaju glavni problem. To svakako predstavlja ustaljenost „burazerskog“ poslovanja i odnosa koji se smatraju normalnim ponašanjem, te kolektivne svijesti gdje je zastupljeno mišljenje da ako se ne dira u moj džep, ne tiče me se. Načelo „ja tebi – ti meni“ je stavljeno iznad finansijskog interesa i ekonomičnog trošenja novca – predstavlja jedinu mogućnost za dolaženje do veće svote novca za pojedince koji odlučuju. Zbog toga i sve zakonske mogućnosti često ostaju neiskorišćene.

Podizanje javne svijesti

 • Praktičari javnih nabavki, ne samo iz regiona nego i Evrope, zapravo imaju potrebu za stalnim razmjenama iskustava, bilo da govorimo o mogućem unapređenju sistema ili samom učešću u nabavkama. Da li se ta saradnja i kontakti, prema Vašem mišljenju, odvijaju i dešavaju u dovoljnoj mjeri, šta možemo naučiti jedni od drugih?

“Ideja svakog našeg susreta je da se pokuša dati odgovor na nekoliko važnih pitanja s kojima se susreću politika javnih nabavki, institucije sistema, regulatorna tijela, ponuđači i drugi, a što globalno treba da našem društvu omogući daljnju demokratizaciju i razvoj.

S obzirom na to da su pravni nedostaci i, prije svega, praksa u sistemima javnih nabavki, ne samo u Crnoj Gori već i u drugim zemljama zapadnog Balkana, prepoznati kao jedan od ključnih mehanizama za preveniranje korupcije, uprave/agencije kroz saradnju  upravo prave važan iskorak ka dodatnom podizanju javne svijesti i promociji principa dobre uprave.

Vjerujući da se proces evropskih integracija može iskoristiti za suštinsku transformaciju zemlje, smatram da svaki naš susret zaista predstavlja jedan vid pritiska na institucije da otklone sve prepreke u procesu uspostavljanja efikasnog sistema javnih nabavki i jačanja odgovornosti u trošenju javnih sredstava”.

 • Upravo je i namjera izdavača časopisa „Javne nabavke“ da ovo izdanje postane lako dostupno i u Crnoj Gori, Srbiji, Hrvatskoj, Makedoniji, te da tako približi primjenu Zakona ugovornim organima i ponuđačima, kao i da inicira interese za učešće na tenderima, jer činjenično stanje govori da vrlo često imamo po dvije do tri pristigle ponude i za tendere koji nisu posebno zahtjevni? Dakle, ponekad kao i da ne postoji, a o drugim problemima da i ne počinjemo?

“Nekoliko je pokazatelja da postoji mnogo prostora za poboljšanje konkurencije, povjerenja, partnerstva, zajedničkih nastupa na EU tržištu i dr. Ali, zaista, da bi se ta saradnja i partnerstvo učinili vidljivim, moramo sve slabosti čistiti, ne samo ovu koju ste naveli, nizak stepen ponuđača po postupku, ima tu još pitanja. Naprimjer, još imamo najnižu cijenu kao dominantan kriterijum, na inovativnoj strani, analize pokazuju da nabavka inovacija nailazi na različite prepreke, javna nabavka oslanja se na otvorenu konkurenciju kako bi pružila najbolju vrijednost za javni novac. Ovaj postupak u posljednje vrijeme gubi na intenzitetu.

Zatim, raste broj ponuđača s jednom ponudom (narastao je sa 17% na 30%) u Crnoj Gori. Prosječan broj ponuda takođe je u padu. Malo i srednje poduzetništvo osvaja 45% vrijednosti javnih ugovora iznad praga EU, što je znatno ispod njihove težine u privredi”.

 • Jedan od problema koji ne poznaje granice jeste korupcija. Vi ste upravo član Grupe za suzbijanje korupcije koja uvezuje čelne ljude zemalja regiona, a među kojima je i uvaženi Đenan Salčin, vršilac dužnosti direktora Agencije za javne nabavke BiH. Kažite nam ono najvažnije o tom monitoringu?

“Za korupciju u javnim nabavkama ima lijeka, ali je njegova primjena složena i zahtijeva aktivnost velikog broja aktera i stalno prilagođavanje. Ne radi se o jednom zasvagda datom receptu koji, jednom primijenjen, daje trajne efekte. Međutim, elementi rješenja relativno su konstantni. Ipak, bez efikasnog pravosuđa ni puna primjena ovih principa neće obezbijediti rezultate”.

 • Generalno, kako biste ocijenili saradnju Uprave za javne nabavke Crne Gore zaključno s decembrom 2018. godine i Agencije za javne nabavke BiH?

“Kontinuitet saradnje s Agencijom za javne nabavke daje mi za pravo da ovu saradnju ocijenim kao veoma plodotvornom. Počela je sa uvaženom kolegicom Dženitom Fočo pa evo nastavlja se sa kolegom Salčinom”.

 • Vi ste, zapravo, sarajevski student. Godine 1991. diplomirali ste na Fakultetu saobraćajnih nauka – smjer Drumski saobraćaj i bezbjednost, i do danas veoma aktivno pratite dešavanja u BiH, posebno privredna?

“Da, zaista moji najbolji dani na Bjelavama, u Vogošći… Na Saobraćajnom fakultetu. Koliko god da sam pobjegao u materiju javnih nabavki, ja se nijesam odrekao svoje osnovne kvalifikacije – bezbjednost drumskog saobraćaja, te sam, u tom smislu, magistrirao i doktorirao baš braneći teme o bezbjednosti saobraćaja…. Danas sam aktivni član Udruženja saobraćaja i komunikacija Bosne i Hercegovine, član Udruženja inženjera konsultanata Crne Gore, kao i član Inženjerske komore Crne Gore, i na taj način učestvujem u različitim projektima u BiH i CG kada se govori o bezbjednosti saobraćaja”.

Pravna zaštita

 • Među Vašim publikacijama može se naći mnogo toga. Od onih o drumskom saobraćaju, preko sporta, do razvoja bežičnih i mobilnih aplikacija. Ipak, za praktičare javnih nabavki rekli ste da su najvažnije one koje nose nazive „Vodič kroz javne nabavke“, „Kako prijaviti korupciju u javnim nabavkama“… Kako ste se uopće zainteresirali za taj segment?

“Svrha svih ovih „priručnika“, u okviru opšteg cilja, bila je podizanja javne svijesti o značaju pravilnog provođenja postupaka javnih nabavki, kao i da se obezbijede alatke korisniku javnih nabavki s najboljom praksom koja je usmjerena na pružanje praktičnih smjernica službenicima javnih nabavki”.

Preciznije, svrha ovih priručnika je da pomognu službenicima koji su uključeni u postupke javnih nabavki, tako da budu u mogućnosti da efikasno, ekonomično i efektivno vrše nabavku, uzimajući u obzir komercijalne aspekte i djelovanje – istovremeno – u crnogorskom pravnom okviru.

U isto vrijeme, priručnici su bili važni i za ponuđače, kako bi bili u potpunosti informisani o nacionalnim postupcima javnih nabavki i učestvovali u istim, uz povećanu mogućnost uspješnosti”.

 • Autor ste priručnika „Pravni okvir sistema javnih nabavki iz 2012. sa uputstvom za primjenu“, a pravna zaštita je nešto što ne smijemo izostaviti. Da približimo praktičarima javnih nabavki, koji su to pravni lijekovi (propisi) i na koji način je zakonom zagarantirana zaštita ponuđača i ugovornih organa u Crnoj Gori?

“Zaštita prava ponuđača i javnog interesa, u svim fazama postupka javne nabavke, obezbjeđuje se na način i pod uslovima utvrđenim Zakonom o javnim nabavkama. Na pitanja koja nijesu uređena ovim zakonom, shodno se primjenjuju odredbe zakona kojima se uređuje upravni postupak. Prema odredbama našeg zakona, Državna komisija je nadležna za rješavanje po žalbama u postupcima javnih nabavki. Državna komisija je samostalno i nezavisno tijelo koje imenuje Vlada Crne Gore, a koja se tokom proteklih godina svojim djelovanjem i praksom ustalila kao vrlo djelotvoran korektiv sistema javnih nabavki.

Iz same prirode žalbenog postupka proizlazi da pominjanje Državne komisije izaziva u određenoj mjeri podvojene reakcije, percepcija onih stranaka koje su uspjele u žalbenom postupku je pozitivna, dok isto tako stranke postupka koje nijesu uspjele, ne dijele tu percepciju. U postupku javne nabavke iz člana 61. stav 1. tačka 3. ovog zakona (hitne), žalba ne prekida daljnje aktivnosti naručioca u postupku javne nabavke, ukinuto je ovlašćenje naručioca u vezi s izjavljenom žalbom (sada čl. 129) koje je glasilo:

Ako naručilac ocijeni da je žalba u cijelosti ili djelimično osnovana, može, u roku od osam dana od dana prijema žalbe, da poništi odluku ili da je zamijeni drugom odlukom, ispravi učinjenu radnju u skladu sa zahtjevom iz žalbe ili poništi postupak javne nabavke, o čemu je dužan da obavijesti sve učesnike postupka.

Državna komisija je dužna da odluči po žalbi u roku od 30 dana od dana prijema žalbe i kompletnih spisa predmeta. Rok se može produžiti najviše za 15 dana u slučaju potrebe angažovanja vještaka, pribavljanja mišljenja nadležnih organa i obimnosti dokumentacije u postupku javne nabavke, o čemu se obavještavaju podnosilac žalbe i naručilac.

Odluku Državna komisija, u roku od tri dana od dana donošenja, objavljuje na svojoj internet-stranici. Danom objavljivanja odluke na internet-stranici Državne komisije smatra se da je ista uredno dostavljena strankama u postupku”.

 • Usljed velikog porasta broja žalbi i objektivne opterećenosti Državne komisije, zakonodavac je kao jednu od mjera za smanjenje broja žalbi izmjenama ZJN podigao iznose naknada za vođenje žalbenog postupka u visini od 1% procijenjene vrijednosti javne nabavke, s tim da visina naknade ne može biti veća od 20.000 eura.

“Gledano s ove vremenske distance, cilj je postignut, broj žalbi je smanjen, međutim, kao posljedica te izmjene zakona došlo je do nekoliko neželjenih efekata.

Pristup pravnoj zaštiti je zbog visine naknade znatno sužen MiSP koji jednostavno nijesu mogli ili htjeli rizikovati iznos naknade za uspjeh u žalbenom postupku. Isto tako pojavio se problem kod naručilaca, jer se većinom radi o korisnicima državnog ili lokalnih budžeta u kojima nije bilo moguće kao plansku stavku predvidjeti iznose naknada kada ponuđači u žalbenom postupku uspiju sa žalbom pa obaveza naknade troškova pada na teret naručioca.

 Vrijedno smo radili posljednjih nekoliko godina

 • Da li su elektronske javne nabavke u Vašoj zemlji zadovoljavajući riješene, u kojoj su razvojnoj fazi i da li u tom razvoju imate podršku AJN BiH?

“U mojoj zemlji, mogu slobodno reći, i ne postoje e-Nabavke, tako da tu zadovoljavajućeg rješenja nemamo. Međutim, vrijedno smo radili posljednjih nekoliko godina na uspostavljanju ovog sistema. Novembra 2018. godine potpisali smo Ugovor s najpovoljnijim ponuđačem na uspostavljanju ovog sistema na način:

– postupak prije dodjele javne nabavke (e-objave; e-tenderska dokumentacija; e-podnošenje ponuda; e-pregled i ocjena ponuda; e-dodjela javne nabavke) i

– postupak poslije dodjele javne nabavke (e-narudžbe; e-računi i e-plaćanja).

Plan je da se ovaj posao završi u roku od 36 mjeseci i svaka pomoć je dobrodošla.

VEZANI ČLANCI

Za čaopis „Javne nabavke“ govore Mersad Mujević, Nikos Manolopoulos…

AJN uz punu podršku EU, USAID-a i GIZ-a predstavio projekte za unaprijeđenje sistema javnih nabavki

Đenan Salčin: Od 2020. godine svi postupci će morati završiti e-aukcijom

Podsticaji: Do crnogorskog pasoša preko investicija

Program za sticanje crnogorskog državljanstva preko investicija trajaće tri godine, počev od 1. januara 2019. godine. U tom periodu može se prihvatiti najviše 2.000 zahtjeva, pišu vijesti.me.

To je predviđeno Odlukom Vlade o kriterijumima, načinu i postupku izbora lica koje može steći crnogorsko državljanstvo.

Na sjednici Vlade održanoj 22. novembra ocijenjeno je da ulaganja treba da doprinesu razvoju manje razvijenih opština i intenziviraju projekata u oblasti turizma, poljoprivrede i prerađivačke industrije.

Jedan od uslova je da za crnogorsko državljanstvo može aplicirati stranac koji nije pravosnažno osuđen. Također to mora biti stranac za kojeg je agent za ocjenu međunarodne podobnosti dao pozitivno mišljenje. To mišljenje mora uključivati dokaz o porijeklu novca.

Ne radi se o prodaji pasoša već o podsticaju investicija u razvojne projekte. Nema mjesta za zabrinutost o kredibilnosti aplikanata. Njihova provjera predviđena je na više nivoa. Aplikant podnosi zahtjev za realizaciju posebnog programa preko agenta za posredovanje. Provjeru vrši agent za ocjenu međunarodne podobnosti, koji mora imati licence. Određene provjere, u nadležnost su i Ministarstva unutrašnjih poslova, saopšteno je „Vijestima“ u Vladi.