JAVNO-PRIVATNO-PARTNERSTVO

Osnovni cilj projekta Javno-privatno pratnerstvo, u čijoj je implementaciji (2016.-2017.) ZAMM media CONSULTING učestvovala kao podugovarač, jeste približavanje koncepta široj stručnoj javnosti, te uspostavljanje funkcionalnog okruženja u najširem smislu i to kroz provedbu pravnih i ekonomski efektivnih pristupa.

Primarni fokus u realizaciji projekta stavljen je na razvoj zakonodavnog okvira u oblasti javno-privatnog partnerstva za potrebe glavnih korisnika projekta, kao i uspostavljanje funkcionalnog okruženja za javno-privatno partnerstvo kroz obuke i izgradnje kapaciteta kako u javnom tako i privatnom sektoru.

Svi uloženi napori, a posebno uzimajući u obzir da su obuke i treninzi organizovani kako za predstavnike javnog tako i za predstavnike privatnog sektora, rezultirali su kreiranjem prve bosanskohercegovačke mreže JPP praktičara u velikom broju lokalnih zajednica širom Bosne i Hercegovine.

U obukama i treninzima učestvovali su predstavnici iz čak 41 općine/grada i 64 različitih institucija javne uprave, te preko 70 predstavnika privatnog sektora. U konačnici, realizacija ove komponente osigurala je široku mrežu znanja širom Bosne i Hercegovine i postavila temelje za početak realizacije projekata javno-privatnog partnerstva u mnogim lokalnim sredinama.

Ukoliko su JPP projekti Vaš cilj i imate bilo kakvih dilema i pitanja na pravom ste mjestu!

ZAMM mC Postojećim i budućim klijentima nudi:

  • Sručno savjetovanje
  • Angažman eksperata
  • Izrada projekata
  • Interne edukacije

IMATE PITANJA?

Slobodno nas kontaktirajte.