ZAMM mC

USLUGE

IZDAVAŠTVO

Jedan od segmenata djelatnosti ZAMM mC-a je i izdavaštvo. U našem online shopu možete pronaći stručna djela „Ugovori u postupcima javne nabavke“, „Priručnik za Rad komisije za javne nabavke“, „ Komentar Zakona o radu“, „Komentar Zakona o javnim nabavkama“, časopis „Javne nabavke“…

SEMINARI

ZAMM mC je među vodećim organizatorima seminara, konferencija i drugih vrsta informativno-edukativnih susreta u BiH. Posebno se ističemo u organizaciji seminara o temi javnih nabavki, a koji su povjereni isključivo najboljim ekspertima u ovoj izuzetno složenoj oblasti.

LITERATURA

U našem online shopu možete pronaći veliki broj kvalitetnih stručnih naslova koji obrađuju ekonomiju, računovodstvo, radne odnose, literaturu iz oblasti javnih javnih nabavki, kao i mnoge druge oblasti koje će olakšati poslovanje službenicima u državnom i privatnom sektoru.

KONSALTING

Na temelju dugogodišnjeg iskustva u javnim nabavkama, našim klijentima pružamo niz usluga u postupcima javnih, od pripreme tenderskih dokumentacija do vođenja žalbenog postupka. Također, ZAMM mC specijaliziran za stručno savjetovanje u oblasti javnog-privatnog partnerstva.

OBUHVATAMO

REFORMA JAVNE UPRAVE

JAVNE NABAVKE

EKSPERTSKE USLUGE

JAVNO PRIVATNO PARTNERSTVO

IZDAVAŠTVO

NEFORMALNO OBRAZOVANJE

ZAMM mC

NOVE USLUGE

ZAMM media CONSULTING posjeduje bogato iskustvo prakse u oblasti javnih nabavki i primjene Zakona o javnim nabavkama.

Kao jedan od implementatora projekta „Javno-privatno partnerstvo“ s posebnom pažnjom pristupamo stručnom savjetovanju, angažiranju eksperata, izradi projekata internim edukacijama za sve klijente koji u javnom-privatnom partnerstvu pronalaze svoj interes.

Dugogodišnji kvalitet usluga ZAMM mC-a potvrđuje se i kroz organizaciju izuzetno kvalitetninh seminara o temi javnih nabavki, ali i drugih aktuelnih pitanjia čiji je cilj poboljšanje radnog procesa i odnosa u radnoj sredini.

ZAMM mC na tržištu BiH djeluje i kao izdavač i distributer stručne literature, pokretač je i izdavač časopisa „Javne nabavke“, a uz garanciju kvalitete usluga podrazumijeva i besplatnu dostavu na željenu adresu.

Zbog povećanog broja zahtjeva klijenata, ZAMM mC u svoj portfolio uvodi novu uslugu namjenjenu potencijalnim ponuđačima u postupcima javnih nabavki, a koja obuhvata podršku i savjetovanje u svim fazama pripreme ponuda za učešće u postupku javne nabavke.

Na temelju dugogodišnjeg iskustva u javnim nabavkama, našim klijentima pružit ćemo kvalitetne usluge i značajno olakšati njihovo učešće u postupcima nabavki.

Uz našu podršku budite sigurni, a mi Vam nudimo:

  • Praćenje tendera iz Vašeg segmenta poslovanja

  • Analiza Tenderskih dokumentacija

  • Podrška pri pripreme ponude

  • Predaja ponude

  • Priprema i uvid u ponude ostalih ponuđača

  • Vođenje žalbenog postupka

Zajedno možemo napraviti više !!!

 

IMATE PITANJA?

Slobodno nas kontaktirajte.